Pozwolenie na broń w ochronie

Praca w ochronie nierozerwalnie wiąże się z posiadaniem broni. Niemniej jednak zdanie egzaminu, czy też ukończenie kursu kwalifikującego na pracownika ochrony nie oznacza, że posiadamy uprawnienia do zakupu, czy też otrzymania broni. Jedynym warunkiem uzyskania broni jest posiadanie pozwolenia, które wydawane jest przez właściwego komendanta Policji wojewódzkiej. Jest to ten sam paragraf w stosunku do ochrony osobistej, osób i mienia, łowiectwa, sportu czy szkoleń.

W celu jego uzyskania osoba zainteresowana musi wystąpić z wnioskiem, z dokładnym uzasadnieniem celu przeznaczenia broni. Poza tym niezbędne jest określenie rodzaju broni o jaką się ubiegamy, a także jeżeli to niezbędne ilość egzemplarzy. Wszelkie niezbędne formalności oraz dokumenty powinny być dostarczone wraz z wnioskiem bez żadnych wyjątków. Wśród nich znajduje się orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne, zdjęcia, dowód uiszczenia opłaty oraz najważniejsze dokumenty wskazujące na istnieje konieczności posiadania borni.

Otrzymanie pozwolenia na broń wiąże się jednak z koniecznością zdania egzaminu przed komisją. Zakres materiału dotyczy przepisów związanych z posiadaniem broni, jej praktycznym zastosowaniem, a także weryfikacją umiejętność posługiwania się daną bronią. Pozwolenie na broń jest ważne przez pięć lat, po tym okresie należy przedstawić właściwemu organowi aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Jeżeli nie ma żadnych przesłanek osoba wypełniająca obowiązki ochroniarza może zakupić, czy też otrzymać odpowiednią broń.