Jak zostać ochroniarzem?

Zdobycie zawodu ochroniarza to droga kilku etapowa. Jednak niezależnie od obranego kierunku i zakresu wykształcenia niezbędne jest ukończenie szkoły policyjnej. Gdzie zdobywa się wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu wykonywania zawodu pracownika ochrony. Edukacja w takiej szkole trwa dwa lata, jest to okres, w którym przyszły ochroniarz uzyskuje podstawowe informacje z zakresu samego wykonywania zawodu, ale również konwojowania, ochrony osób i mienia, samoobrony, czy form zabezpieczeń imprez masowych.

Do tego zakresu wiedzy dochodzi również prawo cywilne, karne, materialne, handlowe, kryminalistyczne. Warto, także podkreślić, że na tym etapie poznają techniki interwencyjne oraz posługiwanie się bronią, zarówno w teorii, jak i praktyce. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przystępują do egzaminu końcowego, sprawdzanego zewnętrznie. Tutaj muszą pozytywnie zaliczyć dwugodzinny test pisemny, który uprawnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego technika ochrony fizycznej osób i mienia. Niemniej jednak to jeszcze nie koniec edukacji, bowiem większe uprawnienia do wykonywania zawodu ochroniarza posiadają osoby posiadające licencję. Może to być licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego pierwszego oraz drugiego stopnia. Oczywiście nie jest to jedyna droga kariery, bowiem istnieje jeszcze wiele kursów oraz szkoleń, uprawniających do wykonywania zawodu ochroniarza.

Jednak nie zawsze ich zakres umożliwia podjęcie atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy.